Рецепт від KOLORO. Як правильно скласти бізнес план

Рецепт від KOLORO. Як правильно скласти бізнес план

Категория: Брендинг и маркетинг

04 / 03 / 2015

59473 просмотров

787 3.7013977128335 5

Бізнес план, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плануГрамотний і ретельно продуманий бізнес план - це запорука успішного розвитку вашого бізнесу.

При розробці бізнес-плану важливо керуватися лише двома корисними порадами.

По-перше - не намагайтеся відшукати готовий приклад бізнес-плану в Інтернеті, не використовуйте готові шаблони, краще написати його обдумано і самостійно.

По-друге - бізнес-план повинен бути правдивим, не варто прикрашати дійсність.

Залишається ще досить багато деталей і тонкощів, спробуємо детально розібрати їх в цій статті.

Що таке бізнес план?

Розробка бізнес плану, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плануБізнес план - короткий виклад на папері структури і суті бізнес-діяльності. Він відображає всі аспекти вашого бізнесу, що служить стартовою базою, які ваші основні цілі, активи і пасиви компанії, механізми отримання доходів, коли ви плануєте досягти поставлених цілей і т.д.

Бізнес план допомагає розпланувати послідовність бізнес кроків, необхідних для досягнення поставлених перед підприємством цілей.

Бізнес-план повинен:

 1. Довести, що пропоновані послуга або продукт обов'язково знайдуть свого покупця, а також повинен висвітлити перспективи розвитку та встановити потенційну ємність ринку;
 2. Визначити перспективи розвитку і отримання прибутку;
 3. Відобразити ефективність діяльності компанії за складеним планом;
 4. Виступати інструментом для залучення інвесторів і капітальних вкладень;
 5. Бути універсальним засобом реалізації стратегічних цілей підприємства.

Види бізнес-плану

Існує досить велика кількість ознак класифікації бізнес проектів. Різні види бізнес-плану виділяють за такими ознаками:

 1. Тип - в залежності від сфери діяльності, для якої розробляється проект - організаційний, технічний, соціальний, економічний або змішаний бізнес план;
 2. Клас - за складом, предметної області та структурі бізнес-плану - моно проект, мульти- або мегапроект;
 3. Масштаб - в залежності від розмірів проекту, кількості учасників і ступеня впливу на оточення - регіональний, галузевий, державний, національний і т.д .;
 4. Загальна тривалість - за термінами реалізації проекту - короткостроковий (менше трьох років), середньостроковий (на 3-5 років), довгостроковий (понад 5 років);
 5. Складність - за ступенем складності технічної, фінансової або іншої складової проекту - простий, складний;
 6. Вид - від характеру предметної області бізнес-плану - освітній, організаційний, науково-дослідний та ін.

Характер більшості бізнес планів, як правило, інвестиційних, а кількість необхідних інвестицій напряму залежатиме від перерахованих вище ознак (масштаб, складність проекту, терміни виконання та ін.).

Бізнес-план розробляють, як правило, для реалізації інноваційних, соціальних, економічних і організаційних видів проектів.

Складання бізнес-плану, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плану

Інноваційний бізнес-план - це послідовність заходів, спрямованих на розробку нового продукту, маркетингові дослідження. Головна мета такого плану завжди чітко визначена, крім того намічені точні терміни реалізації проекту.

Організаційний план - спрямований на проведення реформ на підприємстві, впровадження нової системи управління та менеджменту, організацію та проведення форуму або конференції. Для таких проектів складно визначити якісні або кількісні параметри оцінки результатів.

Економічний - спрямований на побудову аудиторської системи, приватизацію підприємства, введення нової податкової системи.

Соціальний бізнес план - передбачає реформи у системі соціального забезпечення, соціального захисту, охорони здоров'я, ліквідацію наслідків соціальних потрясінь і природних катастроф.

Етапи побудови і структура бізнес-плану

Бізнес планування відображає основні сторони як комерційної, так і виробничої діяльності компанії, а також фінансові аспекти. Складання бізнес плану включає велику кількість етапів і заходів.

Бізнес план, як правило, включає в себе такі розділи як:

1. Резюме або оглядовий розділ
Один з найбільш важливих розділів, що відображає коротку суть проекту. Резюме включає: опис цілей проекту, коротку характеристику компанії, короткий виклад ідей основних розділів плану, вказівку ​​сума необхідних інвестиційних вкладень, прогнозовану ефективність проекту, терміни реалізації, вказівку ​​номерів сертифікатів і патентів, економічні та юридичні параметри.

2. Опис компанії
Розділ включає опис видів діяльності підприємства, стадію розвитку бізнесу, організаційно-правову форму, місію компанії. А також техніко-економічну характеристику компанії за останні 5 років, географію діяльності, показники конкурентоспроможності, головні конкурентні переваги фірми.

3. Опис послуги або продукту
Характеристика продукції або переліку послуг компанії, особливості та можливості застосування продукції, конкурентні переваги продукту, ступінь новизни торговельної пропозиції, рівень готовності послуг або товарів до виходу на ринок.

Бізнес-планування, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плану

4. Маркетинговий план

Маркетинговий план має на увазі проведення аналізу ринку, опис поточної ситуації та тенденцій, які вже сформувалися. Опис впливу нового продукту на ринок і методів стимулювання збуту.

Аналіз ринку має включати:

- Визначення рівня попиту на ринку і його потенційну ємність;
- Характеристику лідера ринку і інших конкурентних компаній, рівень конкуренції на ринку;
- Прогнозовані обсяги продажів;
- Опис стратегії маркетингу (рекламної активності, методів стимулювання збуту і просування продукту, політику ціноутворення і т.д.).

Маркетингова стратегія в свою чергу включає:

- Сегментацію ринку;
- Політику встановлення цін;
- Стратегію охоплення ринку;
- Стратегію створення і виведення на ринок нових продуктів;
- Ресурсну стратегію компанії;
- Перелік методів просування і стратегічних заходів щодо розвитку підприємства.

5. Виробничий план

Виробничий план, як правило, містить опис підходів до організації виробничого процесу, підрахунок кількості необхідної сировини і матеріалів, опис джерел і умов поставки. А також характеристики технологічних процесів, обладнання та потужності, вимог до трудових ресурсів.

Виробничий план повинен містити план оновлення продукції, що випускається підприємством, план виробництва і реалізації продукту, план розвитку виробничої діяльності.

6. Графік виконання робіт

Календарний план реалізації заходів і необхідних робіт в рамках проекту. Графік включає список основних етапів виконання проекту, встановлює тимчасові рамки для кожного етапу і визначає необхідність у фінансових ресурсах.

7. Організаційний план

План управління підприємством включає:

- Характеристику головних учасників компанії (члени ради директорів, директор, партнери, інвестори, співробітники та ін.);
- Організаційну схему компанії, яка демонструвала б порядок зв'язків всередині компанії;
- Порядок підготовки і відбору кадрів, оплати праці працівникам підприємства;
- Систему мотивації персоналу;
- Програму реалізації стратегічного плану;
- Організацію контролю і обліку та ін.

Правила складання бізнес-плану, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плану

8. Фінансовий план

Фінансовий план відображає у вартісному вираженні всі складові бізнес плану. Крім того, фінансовий план повинен включати:

- Прогнози обсягу продажів;
- Баланс грошових надходжень і витрат;
- Опис фінансового бюджету фірми;
- Операційний бюджет;
- Управління ризиками, паперами та страхуванням;
- Головні показники ефективності.

9. Оцінка ризиків

Включає опис і оцінку можливих ризиків, з якими компанія може зіткнутися в процесі реалізації проекту, пропонувати способи мінімізації цих ризиків і можливих втрат. Даний розділ, як правило, містить перелік профілактичних заходів щодо усунення ризиків і програму зовнішнього страхування і самострахування.

10. Додаток

Додаток містить документи, які доповнюють і підтверджують інформацію, представлену в бізнес-плані - це можуть бути результати маркетингових досліджень, зразки продукції, фотографії, висновки експертів, договору, гарантійні листи тощо.

Як оцінити ефективність бізнес плану

Оцінка бізнес плану є розрахунок його ринкової вартості. У процесі даної процедури експерти розглядають всі складові проекту. Розбирають його помилки і недоліки. Складають перелік рекомендацій щодо його удосконалення та якнайшвидшої реалізації.

Оцінка ефективності бізнес-проекту здійснюється за попередньою оцінкою інвестиційного проекту, а також в ході проведення заходів. Попередня оцінка проекту дозволяє зробити висновок про його доцільність.

Оцінка бізнес плану включає такі етапи:

 1. Технічний аналіз можливостей реалізації плану;
 2. Фінансова експертиза діяльності фірми;
 3. Моделювання продукції, ресурсів та інвестицій;
 4. Оцінка можливих ризиків;
 5. Ретельний аналіз структури проекту.

Бізнес план готовий, бізнес план, маркетинговий план, складання бізнес плану, бізнес планування, правила складання бізнес плану

Компанія KOLORO має величезний досвід роботи над бізнес-планом і розробила свої власні правила складання бізнес плану, велика частина яких розглянута в даній статті. Ділитися з нами своїм безцінним досвідом і корисними порадами ви можете в коментарях.

Контактная информация:

hello@koloro.ua

+38 (044) 223 15 23

Подготовил:

Анна Просвирина

Маркетолог

787 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

up-btn

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

Виберіть зручний вам спосіб:
- Оцінка готовності вашого проекту
- Побудова плану робіт
- Ціни та терміни

сподобались наші статті?

наші новини сподобаються також !