Маркетингові комунікації. Види та інструменти маркетингових комунікацій

Маркетингові комунікації. Види та інструменти маркетингових комунікацій

Категория: Брендинг и маркетинг

10 / 11 / 2014

152136 просмотров

849 4.0164899882214 5

Маркетингові комунікації - це одна з основних і складних елементів комплексу маркетингу організації. Маркетинговими комунікаціями можна назвати повідомлення і засоби масової інформації, спрямовані на передачу інформації про продукт і встановлення зв'язку з цільовою аудиторією, ринком.

Види маркетингових комунікацій, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Види маркетингових комунікацій


Види маркетингових інструментів включають в себе рекламу, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми лояльності, спонсорство, особисті продажу, торгові презентації.

Реклама являє собою зв'язки, які передаються від рекламодавця - до цільової аудиторії, з метою інформувати споживачів про товар або для того, щоб стимулювати їх до покупки їхньої продукції. Цей зв'язок здійснюється, як правило, через різні форми платних медіа - ТБ, радіо, друкована реклама, рекламні щити і, останнім часом, продакт-плейсмент (прихована реклама у фільмах, телепередачах, музичних кліпах, книгах). Комерційні підприємства використовують рекламу для залучення споживачів своєї продукції, в той час як некомерційні організації розміщують рекламні оголошення для підвищення рівня обізнаності населення або для того, щоб закликати населення до зміни поведінки або сприйняття (в разі соціальної реклами).

Rонцепція реклами

Директ-маркетинг або прямий маркетинг є такою формою маркетингових комунікацій, при якій підприємства та некомерційні організації звертаються до клієнтів безпосередньо без використання інформаційних посередників. Директ-маркетинг здійснюється з метою побудувати взаємини зі споживачами і передбачає зворотний зв'язок від них. Прямий маркетинг здійснюється за допомогою технічних засобів зв'язку і комунікацій: електронної пошти, факсу, мобільних телефонів (дзвінки і SMS), листівок, каталогів і т.п. Відмінною особливістю є те, що прямий маркетинг спрямований на конкретну людину, а не на групу людей

Інструменти маркетингових комунікацій, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми ЛоялБрендінг – це процес створення, розвитку та просування на ринку ідеї або образу конкретного товару або послуги, які в свідомості людей асоціювалися б з логотипом, слоганом, дизайном компанії, якій належить цей образ або ідея. Брендінг - це створення величезної мережі каналів комунікації зі споживачем, завдяки якій бренд буде дізнаватися і купуватися все більше і більше, не дивлячись на аналогічні товари або послуги конкурентів. Однак метою брендінгу є не тільки підвищення впізнаваності бренду і просування його на ринку, але і побудова хорошої репутації та набору стандартів, які компанія повинна прагнути зберегти або перевершити, адже саме з іміджем компанії в першу чергу будуть зв'язуватися асоціації у споживачів .

PR-діяльність (піар, зв'язки з громадськістю) є практикою управління поширення інформації між фізичною особою або організацією з одного боку і громадськістю з іншого боку, побудова взаємин між ними. Піаром також називають технологією створення і впровадження способу самої фірми, її товару або послуги в ряд цінностей соціальної групи для того, щоб закріпити цей образ як правильний, ідеальний і необхідний в житті.

Основні види піару: :

 • білий піар - відкрита сумлінна реклама та інші заходи від власного імені.
 • сірий - реклама, в якій не вказується джерело інформації, іноді є різновидом чорного піару (коли є натяк на певну людину, організацію, місце і т.п., але конкретне ім'я або назва не вказується).
 • чорний - використання чорних технологій шляхом поширення інформації, яка може завдати шкоди конкуренту. Іноді чорний піар використовують у власних цілях для залучення до себе більшої уваги і інтересу.
 • рожевий піар - створення міфів і легенд, приховування за ними деякою інформацією.
 • жовтий - використання заборонених або неприйнятних даними суспільством елементів.
 • зелений - соціально-відповідальний піар.

Паблісіті - це вид просування, пропаганди і популяризації товару або бренду за допомогою впливу на споживача за допомогою різних методів: звичайної реклами, рекламних акцій, публікацією статей і т.п. Іноді паблісіті називають методом неконтрольованого розміщення реклами в ЗМІ, коли джерело не платить за розміщення реклами в засобах масової інформації. Основною метою в цьому випадку є не стимулювання збуту, а створення образу через коментар чи думка незалежного джерела. Формами паблісіті виступають прес-реліз, відеоньюз-реліз, прес-конференція, прес-тур, прес-кит, радіослот і презентація.

Маркетинг і реклама, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Стимулювання збуту є одним з головних аспектів маркетингових комунікацій. Стимулювання продажів досягається за рахунок проведення різних конкурсів, лотерей, демонстрацій, виставок, це також надання знижок, бонусів, сувенірів, зразків продукції та використання POS-матеріалів в пунктах продажу (мерчандайзинг). Розрізняють два види стимулювання продажів: орієнтоване на споживача - споживче та орієнтоване на канали розподілу (оптових і роздрібних торговців) - торгове стимулювання.

Підвищення продажів, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Програми лояльності - це комплекс заходів маркетингу для розвитку повторних продажів в майбутньому, а також продажу додаткових товарів і послуг вже існуючим клієнтам. Перевагою даного методу є те, що споживач, вже знайомий з товаром і послугою, має стимул купити даний продукт ще раз. Як правило, підприємства використовують програму лояльності у вигляді системи бонусів, знижок, подарунків і дисконтної карти, - клієнтам пропонується отримати дисконтну карту із зазначенням певного відсотка знижки або з накопичувальною системою знижок. Надання дисконтних карт клієнтам створює нову перевагу - при отриманні картки клієнт, як правило, заповнює анкету, що дає можливість розширити наявну базу даних, а також здійснювати в подальшому оповіщення покупців про нові або потенційно цікавих йому товари і послуги (директ-маркетинг ).

Прийоми маркетингу, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Спонсорство - це фінансування будь-якої діяльності фізичних або юридичних осіб без мети одержання матеріальної вигоди. При спонсорстві будь-якого проекту компанії мають можливість розміщувати свої логотипи і торгові марки з метою вказівки, що саме дана організація проводить фінансування. Корпоративне спонсорство, як правило, здійснюється для некомерційних організацій і заходів, таких як музеї, виставки, фестивалі, які не могли б проходити без зовнішньої підтримки. Однак спонсорство не варто плутати з благодійністю. Часто великі корпорації фінансують спортивні змагання, і, оскільки це досить дорога інвестиція, компанії повинні бути впевнені в тому, що вона окупиться в найближчому майбутньому за рахунок зростання продажів їх продукції.

Маркетингова стратегія, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Особисті продажі по суті є різновидом директ-маркетингу, проте припускають особистий контакт покупця і продавця. Продавець усно надає покупцеві споживчі характеристики товару, дає можливість наочно ознайомитися з продуктом і далі приймає спільне з покупцем рішення про можливість укладення угоди або купівлі-продажу товару.

Розробка маркетингової стратегії, маркетингові комунікації, види маркетингових комунікацій, маркетинг, паблісіті, інструменти маркетингових комунікацій, реклама, директ-маркетинг, брендінг, PR-діяльність (зв'язки з громадськістю), паблісіті, стимулювання збуту, програми Лоял

Всі види маркетингових комунікацій (реклама і брендінг, директ-маркетинг і особистий продаж, стимулювання збуту і програми лояльності, піар, паблісіті та спонсорство) не є взаємовиключними і тісно взаємопов'язані. Комплексне використання всіх комунікацій маркетингу забезпечить ефективне просування товару або послуги на ринок.

Інструменти маркетингових комунікацій


Інструментами маркетингових комунікацій виступають:

 • упаковка;
 • сувеніри з фірмовою символікою в якості подарунків;
 • надання ліцензії на використання торгової марки або безпосередньо самого товару іншими особами;
 • ділові перемовини;
 • післяпродажне (сервісне) обслуговування;
 • використання реклами в місцях продажу товару;
 • особистий продаж;
 • незаплановані звернення;
 • засоби стимулювання торгівлі або рекламно-оформлювальні засоби для місць продажу (POS-матеріали).

При бажанні, ви можете НЕДОРОГО замовити цікаву для вас послугу у компанії KOLORO. Наші фахівці професійно проведуть маркетингове дослідження та брендінг вашої продукції, розроблять дизайн упаковки, етикеток, логотипу, POS-матеріалів, слоганів і рекламних текстів, здійснять реєстрацію торгової марки, а також розроблять презентацію, лінійку найменувань, концепцію позиціонування вашого бренду, стратегію виходу на ринок, легенду бренду, брендбук та інше. Цікаву для вас послугу ви можете замовити, зв'язавшись з нами за телефонами або за допомогою e-mail:+38-(057)-760-26-05; +38-(057)-760-26-06; +38-(099)-618-87-50;info@koloro.ua.

Контактная информация:

hello@koloro.ua

+38 (044) 223 15 23

Подготовил:

Алина

Маркетолог

849 голосов

Понравилась статья?
Оставьте свой голос :-)
comments powered by HyperComments

Похожие материалы

Бесплатная консультация. Звоните

up-btn

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

Виберіть зручний вам спосіб:
- Оцінка готовності вашого проекту
- Побудова плану робіт
- Ціни та терміни

сподобались наші статті?

наші новини сподобаються також !