Яндекс.Метрика

Оцінка вартості бренду

 

Создание бренда, оценка дизайна бренда, создание бренд, брендинговое агентство, бренд, дизайн бренда, логотип, слоган, легенда бренда, фирменный стиль, нейминг, брендбук, изучение целевой аудитории, исследование рынка, анализ конкурентов, позиционирование, рестайлингСильний та успішний бренд – це справжній «королівський скарб», яким володіє компанія. Як і будь-який інший скарб, бренд можна оцінити, незважаючи на те, що він нематеріальний. Оцінка вартості бренду – необхідна умова безперервного розвитку компанії.
Сьогодні надлишок ринкової пропозиції досягає максимальних позначок за всю історію торгівлі. В кожному сегменті ринку можна знайти від 10 до 50 аналогових торгових марок.
 

Для того, щоб виділити свій бренд з «безликої маси», зробити його «титулованим» і захоплювати нові сегменти споживчого ринку, в першу чергу, важливо зрозуміти чого вартує бренд на даний момент і розрахувати можливості його розвитку. Для цього і проводиться оцінка бренду.
 

Впровадження нових маркетингових рішень, залучення інвестицій, зміна дизайну упаковки та ін. – всі ці важливі стратегічні завдання компанії неможливо вирішити без аналізу поточного положення торгової марки.

Оцінка вартості бренду і його дизайну – головні ключі до утримання позицій на ринку!

 

Оцінити дизайн бренду:

 

 

Дзвоніть нашим менеджерам:

099-618-87-50

   

 Пишіть нам:

   info@koloro.ua

     

 

Різниця між брендом та торговою маркою

 

Бренд — це продукт, що задовольняє очікування споживачів, а також сукупність емоцій і вражень, атмосфера навколо продукту, які створюють нерозривний емоційний зв'язок споживачів з торговою маркою.

 

Бренд має 5 основних відмінностей від торгової марки:

  1. Сила бренду. Відомий продукт має набагато більше шансів на завоювання більшої частки ринку, ніж аналогічний товар, що просувається невідомою торговою маркою.

  2. Високий попит на брендові продукти і, відповідно, висока прибутковість для компанії-виробника.

  3. Брендований продукт у своєму сегменті може позиціонуватися в більш високому ціновому діапазоні, ніж подібний товар, що просувається невідомої торговою маркою.

  4. Високий рівень лояльності споживачів – до 50% споживачів абсолютно лояльні до певного бренду, вони готові відкласти або відмовитися від покупки, щоб не придбати товар іншої торгової марки.

  5. Бренд додає продуктам компанії додаткову реальну вартість, збільшує активи компанії і приносить відчутний прибуток.

 

Витрати на розробку і реєстрацію торговельної марки, в сотні і тисячі разів нижчі, ніж подальший прибуток від цього продукту.

 

Оцінка бренду здійснюється в двох напрямках:

 

- Оцінка вартості бренду – для визначення ефективності діяльності компанії в побудові та розвитку торговельної марки;
- Оцінка дизайну бренду – з метою виявлення відповідності поточного дизайну продукту тенденціям ринку і потребам цільової аудиторії.

 

Оформление торговой марки, оценка дизайна бренда, создание бренд, брендинговое агентство, бренд, дизайн бренда, логотип, слоган, легенда бренда, фирменный стиль, нейминг, брендбук, изучение целевой аудитории, исследование рынка, анализ конкурентов, позиционирование, рестайлинг

 

Оцінка вартості бренду

 

Серед різноманіття методів і способів оцінки вартості бренду, їх можна звести до трьох основних методів:
 

1. Метод сумарних витрат. Цей спосіб оцінки передбачає розрахунок всіх витрат на створення і просування продукту – витрати на маркетингові дослідження, розробку дизайну бренду, його упаковки і етикетки, розробка фірмового стилю компанії, реєстрацію торговельної марки, рекламні бюджети. Підраховані витрати далі порівнюються з фактичним прибутком від продажів брендованих товарів на ринку.
 

2. Метод залишкової розрахункової вартості. За даним методом компанія від загальної ринкової вартості повинна відняти:
- вартість матеріальних активів;
- вартість фінансових активів;
- вартість нематеріальних активів.
Що залишилася після всіх забраних сум і є вартістю бренду. Цей універсальний метод отримав широке розповсюдження, як серед західних компаній, так і серед вітчизняних фірм.

 

3. Метод сумарної дисконтованої доданої вартості. У даному випадку порівнюється вартість брендованого товару і вартість аналогічного товару невідомої торгової марки. Від отриманої вартісної різниці віднімаються витрати на створення і просування продукту, далі отриманий результат множиться на прогнозований обсяг продажів в перебігу всього життя бренду.
 

Часто виникає необхідність в оцінці суб'єктивних параметрів бренду:
 

1. Сила бренду – здатність бренду домінувати над іншими продуктами в його сегменті. Як правило, для оцінки цього параметру використовується шкала значень, отримані дані необхідні, наприклад, в тому випадку, якщо планується помітне підвищення ціни на товар.
 

2. Гармонійність – відповідність характеру та іміджу торгової марки потребам і очікуванням аудиторії. Оцінка гармонійності повинна проводитися регулярно, оскільки найменша невідповідність призводить до некерованості бренду і зниження ефективності діяльності компанії.
 

3. Рівень лояльності – психологічний фактор, що визначає сприйняття продукту споживачем і рівень його прихильності до даної торгової марки. Цей фактор визначає також частоту повторних покупок і чутливість споживача до ціни на товар.
 

4. Ступінь популярності – показник визначається як відсоток цільової аудиторії, яка може згадати бренд з підказкою або без підказок. Даний параметр чітко відображає ефективність маркетингових заходів.

 

Исследование рынка, оценка дизайна бренда, создание бренд, брендинговое агентство, бренд, дизайн бренда, логотип, слоган, легенда бренда, фирменный стиль, нейминг, брендбук, изучение целевой аудитории, исследование рынка, анализ конкурентов, позиционирование, рестайлинг

 

Оцінка дизайну бренду

 

Створення бренду – це надзвичайно відповідальний і тривалий процес. В процесі розробки необхідно використовувати комплексний підхід, тобто не забути про жодну зі складових бренд-дизайну: логотип, слоган, легенда бренду, фірмовий стиль, неймінг, брендбук і под.
 

Перш ніж розпочинати створення бренду, кожна компанія збирає інформацію, вивчає цільову аудиторію, досліджує ринок, проводить аналіз конкурентів. І тільки згодом, на основі зібраних даних, розробляє обґрунтовану концепцію позиціонування і всі елементи бренду. Але не варто забувати, що з плином часу уподобання споживачів змінюються, конкуренти проводять рестайлінг торгових марок і відставати від тенденцій ринку не можна, щоб не втратити свої позиції. Тому через певний час перед кожною компанією постає питання про редизайн і репозиціонування.
 

З чого почати рестайлінг? Що варто змінити? На ці питання допоможуть відповісти результати проведення оцінки дизайну бренду.
Оцінка дизайну бренду — це комплексний процес вивчення і оцінки продукту з усіх сторін: оцінка дизайну упаковки, логотипу та фірмового стилю, дизайну форми, концепції позиціювання, легкості запам’ятовування і впізнаваності торгової марки і под.

 

Існує два методи оцінки дизайну бренду:
- Експертна оцінка дизайну;
- Оцінка дизайну на основі маркетингового дослідження.

 

Експертна оцінка дизайну бренду

 

Здійснюється маркетологами, фахівцями брендингових агентств і фахівцями зі стратегічного планування, арт-директорами, психологами.
 

Експертна оцінка дизайну складається з:
 

1. Оцінки дизайну логотипу і фірмового стилю.
Проводитися діагностика:
- відповідності логотипу і фірмового стилю ідеології торгової марки;
- колірних рішень;
- графічних елементів;
- пластики шрифтів;
- можливості самостійного використання логотипу;
- можливості адаптації фірмового стилю під рекламні носії;
- можливості втілення фірмового стилю на різних матеріалах.

 

2. Оцінки дизайну упаковки.
Проводитися діагностика:
- сприйняття дизайну упаковки і її відповідності концепції позиціонування;
- розмірів і читабельності логотипу і тексту на упаковці;
- архітектури та графіки упаковки в порівняльному аналізі з конкурентами;
- колірних рішень і привабливості упаковки для споживача;
- коректність передачі видової диференціації товарів через упаковку.

 

3. Оцінки дизайну форми.
Проводитися діагностика:
- сприйняття форми упаковки та її відповідність концепції позиціонування;
- привабливості форми для споживача;
- ергономіки форми упаковки;
- диспропорцій і некоректних ділянок форми;
- можливості вдосконалення форми товару.

 

Продвижение бренда, оценка дизайна бренда, создание бренд, брендинговое агентство, бренд, дизайн бренда, логотип, слоган, легенда бренда, фирменный стиль, нейминг, брендбук, изучение целевой аудитории, исследование рынка, анализ конкурентов, позиционирование, рестайлинг

 

Також, до даного методу може входити оцінка дизайну реклами (POS-матеріалів, зовнішньої реклами, рекламних роликів тощо)

Оцінка дизайну бренду на основі маркетингового дослідження

Здійснюється шляхом тестування дизайну на споживачі, тобто проведенням маркетингового дослідження.
Проводитися дослідження:
- сприйняття дизайну бренду споживачем;
- відповідності дизайну позиціонування;
- колірним рішенням;
- графічного стилю;
- відповідності дизайну іміджу компанії;
- здатності дизайну стимулювати продажі товару;
- асоціативності дизайну бренду.

 

Брендингове агентство KOLORO пропонує послуги оцінки бренду: вартість і дизайн бренду. «Королівські» бренди повинні знати свою ціну та підтримувати її на постійно високому рівні!
Також наші фахівці допоможуть здійснити розробку бренду «з нуля» або провести рестайлінг торгової марки на професійному рівні. Ми гарантуємо, що результат нашої роботи буде навіть вищим за Ваші очікування!

 

comments powered by HyperComments

Присоединяйся к нам в соцсетях

ßíäåêñ.Ìåòðèêà

Запрос на бесплатную консультацию

Отправив запрос, вы получаете:

  • Письмо или звонок от нашего менеджера
  • Оценку стоимости проекта
  • Личную встречу, при необходимости
  • Конфедициальность гарантирована!

Заказать обратный звонок

Ваше имя Ваш номер телефона Удобное время звонка
action="https://api.unisender.com/ru/subscribe?hash=5qxekwn84noxrtxahttk366ammzq79y4do97317e" name="subscribtion_form" onsubmit="return us_.onSubmit(this);" us_mode="embed">

присоеденяйтесь к подписчикам:

присоеденяйтесь к подписчикам:

Спасибо!
Получайте дайджест
практических советов
от опытных специалистов
маркетинга и брендинга!